Egy jó lehetőség…
Megerősítő és érzékenyítő kurzus diákok számára

 • ajánlatot fogadó: Herman Ottó Gimnázium
 • óra, nap:
 • időtartam:

8 x 1,5 óra
délutánonként heti rendszerességgel szerdán vagy
csütörtökön 16:30-18.00

 • maximális létszám:
 • javasolt időpontok:

6 fő
április végétől 28.-ától

 • formája, típusa:
 • online tér:
 • kurzust végzők:
 • jelentkezés módja:

Kiscsoportos képzés, egyéni fejlesztés
Digitális térben, Google Meet felületen
15 tréner, tréneri tanúsítvánnyal rendelkező
gimnazista neve, osztálya, iskola e-mailcímének
megadásával a podhorszky.judit@hermangimnazium.hu
tanárnő e-mailcímére.

A kurzus célja:
Elsődleges cél a diákok önbizalmának erősítése, pozitivitás, érzelmi feltöltődés,
beszélgetések, elméleti és gyakorlaton alapuló interaktív foglalkozások tartása, tréneri
útmutatással. A kurzusban résztvevő diákok képesek legyenek megismerni önmagukat,
társaikat és felismerni diáktársuk személyiségjegyeit. Hatékonyan tudjanak egymással
kommunikálni, a személyiség kulcsainak alkalmazásával. A felmerülő problémáikat
tudatosan kezeljék és asszertív módon álljanak ki a véleményük mellett tiszteletben tartva a
másik személyt. Tapasztalják meg az érzelmet, adjanak bizalmat egymásnak és tudatos
jelenléttel képesek legyenek az érzelmi intelligenciára. Kérdőívek, tesztek, gyakorlatok
segítségével megismerik önmagukat, erősségeiket és fókuszálnak a fejlesztendő területekre.
A képzés további célja, hogy a gyakorlati feladatok feldolgozásával és az elméleti anyag
elsajátítása után, a mindennapokban is alkalmazni tudják a kurzuson megszerzett
ismereteket. Önbizalommal, nyitottan, pozitívan, inspirálva tudjanak az iskolai feladatukra
koncentrálni.
Milyen esetekben hasznos a diák számára a kurzus?
Ha szeretné
 Erősíteni az önismeretét
 Fejleszteni a személyiségjegyét
 Tudatosítani a nonverbális és verbális kommunikációt
 Hatékonyabbá tenni a személyközi kommunikációt
 Asszertív (udvarias önérvényesítés) viselkedést elsajátítani
 Érzelmi intelligenciát tudatosabbá tenni
 Problémamegoldó gondolkodást és kezelést hatékonyabbá tenni
 Szinergiát kialakítani a csoporttagokkal
 Bizalmat adni és fogadni
 Motivációt szerezni
 Harmóniában lenni.
Online kurzusok tartalmi egységei:

 1. Modul / Önfejlesztés

2

 Célok, szabályok, módszerek
 Bemutatkozás
 Elvárások, fenntartások, hozzájárulások
 Önismeret fejlesztése név+ tulajdonság
 Személyiségtipológiai rendszer megismerése kérdőív kitöltése
 DISZK rendszer áttekintése tréneri prezentációval
 DISZK rendszer begyakorlása, alkalmazása
 Szituációs gyakorlat
 Önismeret ablak
 Visszacsatolás elmélete
 Olyannak látlak téged gyakorlat
 Beadandó készítése.

 1. Modul / Információátadás
   Előző modul áttekintése
   Olyannak látlak gyakorlat elmondása, feldolgozása
   10 információs gyakorlat, megbeszélése
   Hatékony kommunikáció
   Verbális és nonverbális kommunikáció
   Interaktív gyakorlat nonverbális jelekre
   Kovács házaspár gyakorlat, megbeszélés.
 2. Modul / Megoldási kulcsok a személyiségekhez
   Kvíz az előző két modulból
   Személyiségjegyek áttekintése
   Kulcsok a személyiségjegyekhez
   Tréneri prezentáció a kulcsokhoz
   Tehenes gyakorlat és feldolgozása
   Hatékonyság az Interperszonális (személyközi) kommunikációban kérdőív kitöltése
   Tréneri prezentáció a hatékony kommunikációról
   Egyutas, kétutas gyakorlat, megbeszélése.
 3. Modul / Önérvényesítés
   Szomszédos gyakorlat, feldolgozása
   Viselkedésmódok kidolgozása tulajdonság, ok, hatása
   Viselkedésmód tréneri prezentáció
   Gyakorlóteszt 1. kitöltése és átbeszélése
   Szituációs gyakorlat
   Asszertív kommunikáció / Udvarias önérvényesítés begyakorlása.
 4. Modul / Érzelmi intelligencia
   Érzelmek
   Empátia, érzékenyítés
   Érzelmi intelligencia fejlesztése
   Stresszfaktorok
   Stresszkezelési módszerek.
 5. Modul / Konfliktuskezelés
   Költözés gyakorlat és feldolgozása
   Konfliktuskezelési kérdőív kitöltése
   Konfliktus kezelési oka, módja, kezelése tréneri prezentáció
   Konfliktuskezelés módjának felismerése

3

 Problémamegoldó gondolkodásmód begyakorlása
 Szituációs gyakorlat.

 1. Modul / Szinergia a csapatban
   Ismerkedő gyakorlat
   15 perces gyakorlat online térben
   Együttműködés, versengés megtapasztalása
   Hajótörött gyakorlat és feldolgozása
   Szinergia áttekintése
   Csoportkohézió kialakítása.
 2. Modul / Bizalomépítés, Motiváció
   Bizalom szerepe
   Motivációs kérdőív
   Motiváció tréneri prezentáció
   Személyiségjegyek és motivációjuk
   Tudatos jelenlét
   Relaxálás.

Milyen tréneri módszereket, eszközöket alkalmazunk?
A tapasztalati tanulás módszerét alkalmazva sajátítják el az ismeretanyagot a kurzuson
résztvevő diákok. A gyakorlatok feldolgozása tréneri moderálással történik, így vonják le
egyénileg és együttesen is a következtetéseket. Képzés során szeretjük a teszteket,
kérdőíveket használni, melyek visszajelzést adnak a diákoknak a kompetenciákról, az
erősségekről és a fejlesztendő területekről. Az elméleti hátteret a tréner biztosítja
prezentációkkal, előadásokkal, hatékonyan alkalmazva a digitális platformot. A gyakorlatokat
egyénileg, párosával, kis- és nagycsoportban változatosan dolgozzuk fel, egymás felé adva
folyamatos visszajelzéseket, mely segíti a résztvevők személyes fejlődését.

Kurzus lezárása:
A kurzus sikeres lezárása után digitális oklevelet vehetnek át a diákok.

Tréner elérhetősége:
Zsigmond Andrea
szenior tréner

+3620/9373-569
andzsig@gmail.com
www.anapker.hu
ANAPKER Önmegvalósítási Bt.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.

19 − három =